W piątek 28 kwietnia w miejscowości Pniówno odbyło się otwarcie i poświęcenie drogi na odcinku Święcica – Pniówno.
Gospodarzami wydarzenia byli: starosta chełmski Piotr Deniszczuk, przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie Jarosław Walczuk, wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, wójt gminy Wierzbica Bożena Deniszczuk oraz przewodniczący Rady Gminy w Wierzbica Zdzisław Muszański.
W programie spotkania przewidziano:
– symboliczne poświęcenie dróg, którego dokonał Ks. Dziekan Krzysztof Proskura proboszcz parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św Wojciecha w Wierzbicy
– przecięcie wstęgi;
– wystąpienia okolicznościowe;
– występ zespołów: Klub Senior +, Sąsiedzi ze Staszyc, Kapela Wójtowicz, kabaret „W kobietach siła z Wólki Tarnowskiej”, piknik rodzinny przy świetlicy w Pniównie;
– poczęstunek, atrakcje dla dzieci
Wykonany odcinek Święcica – Pniówno jest częścią dużej inwestycji, który rozpoczyna się w gminie Wierzbica w Święcicy, a kończy się w gminie Sawin w Czułczycach Dużych.
Wartość całego zadania wyniosła ponad 18,6 mln zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu, jakie samorząd otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Władzom powiatu chełmskiego udało się pozyskać prawie 6,2 mln zł ze środków rządowych W ramach inwestycji powstało łącznie 11,5 km nowego asfaltu w tym wybudowano blisko 9 km drogi, która uprzednio była jedynie gruntowa.
W wyniku wspomnianych działań inwestycyjnych na terenie gminy Wierzbica (tj. Święcica – Pniówno) wybudowano i przebudowano łącznie prawie 6 km drogi powiatowej.
Ponadto zakres rzeczowy obejmował również:
budowę zatoki postojowej;
budowę jednostronnego pobocza bitumicznego z przeznaczeniem dla ruchu pieszo- rowerowego,
wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi;
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: progi akustyczne, bariery, tablice prowadzące, bariery ochronne;
budowę zatok autobusowych;
ustawienie znaków aktywnych STOP oraz wydzielenie aktywnych przejść dla pieszych z doświetleniem przejść;
wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
wykonanie poboczy gruntowych.
Prace zrealizowało Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. i Partner Konsorcjum – BG Construction Sp. z o.o.
kilkanaście osób stojących na drodze