Za nami eliminacje do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie. Etap powiatowy odbył się w GOK-u w Pawłowie. Nagrody dla wszystkich wykonawców ufundował Powiat Chełmski, jako współorganizator tego wydarzenia. Dyplomy wręczał wicestarosta Jerzy Kwiatkowski. Oto zwycięzcy, którzy zostali zaproszeni do kolejnego etapu eliminacji festiwalowych:
Śpiewacy
Nagroda I stopnia: Halina Romanowska ze Żmudzi
Nagroda II stopnia: Emilia Gryniuk z Sielca, Agnieszka Bandosz z Gołębia, Janina Orłowska z Liszna Kolonii, Maria Kociuba z Liszna Kolonii
Nagrodzone zespoły
Kumowianki z Kumowa Majorackiego
Rakołupianki z Rakołup
Koral z Kamienia
Echo z Gołębia
Kilkanaście osób