Starosta Piotr Deniszczuk oraz wicestarosta Jerzy Kwiatkowski podpisali umowy z wykonawcą przebudowy dróg powiatowych na terenie trzech gmin: Żmudź, Dubienka i Białopole. Prace zrealizuje Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o. i Partner Konsorcjum – B.G. Construction Sp. z o.o.
W spotkaniu uczestniczył Radny Rady Powiatu Andrzej Zając oraz Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Michał Mączka.
  • Wartość zadania realizowanego na terenie gmin: Żmudź i Dubienka opiewa na kwotę 7 525 711,52 zł. Otrzymano 5 000 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji powstanie około 4,5 km nowej nawierzchni.
  • Drugie zadanie zostanie zrealizowane na terenie gminy Białopole. Powstanie około 7,5 km nowych dróg powiatowych. Na inwestycje pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł oraz otrzymano dotację z gminy Białopole w kwocie 1 360 000,00 zł. Wartość zadania – 10 356 284,18 zł.
    Pięć mężczyzn ubranych w ciemne garnitury. Siedzą przy stole. Podpisują dokumenty. W tle napis powiat chełmski