W ramach realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w 2023 r. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”w Lublinie przedstawia propozycje tematów wykładów skierowanych do młodzieży szkolnej.

plakat