Zarząd Powiatu w Chełmie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24b, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie