22 maja w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja pn. “Rodzicielstwo zastępcze na drodze zmian” organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas konferencji dyskutowano o kwestiach dotyczących rodzicielstwa zastępczego.
Poruszano następujące tematy:
  • ustawowe kierunki zmian w systemie wspierana rodziny i pieczy zastępczej,
  • w służbie dziecku – o współpracy systemowej,
  • udział organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w procesie adopcyjnym,
  • opieka i wychowanie dzieci w Rodzinie SOS.
W trakcie wydarzenia odbył się również panel dyskusyjny z udziałem rodzin zastępczych.
Powiat chełmski reprezentował wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, który również objął patronat nad wydarzeniem.
Kilkanaście osób znajduje się na sali konferencyjnej.