4 czerwca odbył się II Koncert Muzyki Sakralnej w Dubience. Organizatorami byli: Parafia Prawosławna Św. Jana Teologa w Chełmie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Gminy w Dubience. Wystąpili: Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach i Chór Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Chełmie. Powiat Chełmski reprezentowała radna Rady Powiatu w Chełmie Paulina Suchań.

kilka osób śpiewa