6 czerwca 2023 r. na Stadionie Miejskim w Rejowcu Fabrycznym odbył się II Turniej Osób Niepełnosprawnych w Bocci, którego organizatorem była Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego.
W turnieju wzięły udział drużyny z 14 ośrodków:
♿ WTZ przy Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Chełmie,
♿ ŚDS w Chełmie,
♿ WTZ przy I.S.O.N. “Prometeusz” w Chełmie,
♿ ŚDS “Cytrynka” w Dorohusku,
♿ WTZ przy Krasnostawskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
♿ WTZ w Majdanie Zahorodyńskim,
♿ DPS w Rejowcu,
♿ ŚDS w Sawinie,
♿ WTZ w Sawinie,
♿ Powiatowy Ośrodek Wsparcia “Przystań” we Włodawie,
♿ WTZ w Wojsławicach,
♿ ŚDS “Wrzos” w Wólce Leszczańskiej,
♿ Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych “Krok za krokiem” w Zamościu,
♿ WTZ przy Fundacji Rozwoju Rejowca Fabrycznego.
Boccia dyscyplina paraolimpijska, która wywodzi się z Włoch oraz Francji. Uprawiana jest w ponad 50 krajach. Jest najszerzej spopularyzowaną w Polsce dyscypliną paraolimpijską. Cztery klasy, w których startują zawodnicy – podział ze względu na stopień niepełnosprawności (BC1, BC2, BC3, BC4).
Cel gry:
Wrzucenie na boisko bili białej ⚪, a następnie umieszczenie przy niej jak największej ilości bil jednego koloru (czerwone ? lub niebieskie ?).
Boccia to nie tylko sport. To także doskonała forma integracji, która uczy tolerancji i poszanowania, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, buduje tożsamość, kształtuje sprawność fizyczną i poprawia wydolność organizmu. Można w nią grać zarówno indywidualnie jak i grupowo.
Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego zorganizowała turniej dzięki dofinansowaniu, które pozyskała z:
☑️ Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 400 zł,
☑️ Powiatu Chełmskiego w kwocie 1 800 zł,
☑️ Miasta Rejowiec Fabryczny w kwocie 2 000 zł,
☑️ Gminy Rejowiec Fabryczny w kwocie 2 000 zł,
☑️ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w kwocie 1 000 zł.
W wydarzeniu uczestniczył i dopingował zawodników wicestarosta chełmski Jerzy Kwiatkowski.
Pięć osób stojących na boisku. Jeden z mężczyzn przemawia przez mikrofon. W tle wysokie drzewa.