Informujemy, że od 19 czerwca br. (poniedziałek) dyżur prawnika w Urzędzie Gminy Sawin, w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie odbywał się w godz. 7.45 – 11.45 w każdy poniedziałek.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Termin wizyty można ustalić telefonicznie pod nr  82 56 27 507 oraz za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/zapisy lub pisząc na e-mail: npp@powiatchelmski.pl.

Więcej informacji o systemie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się pod linkiem: https://powiatchelmski.pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna/