W czwartek 22 czerwca odbyła się LI sesja Rady Powiatu w Chełmie. Zarząd Powiatu w Chełmie omówił Raport o stanie powiatu za 2022 rok, z którym radni i mieszkańcy mogli wcześniej zapoznać się i zgłaszać uwagi. Raport to dokument, który zawiera roczne podsumowanie działalności z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Po debacie nad raportem, radni udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2022 rok.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok odbyło się po wysłuchaniu sprawozdania finansowego. Tym razem radni również zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
kilka osób w sali