Od poniedziałku 03.07.2023 r.planowane jest czasowe zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1825L w miejscowości Ruda-Opalin (gmina Ruda-Huta) w związku z planowaną przebudową przejazdu kolejowego. O zamknięciu drogi oraz o planowanym objeździe będą informowały stosowne znaki.