Informujemy, że z dniem 3 lipca br. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Starostwie Powiatowym w Chełmie przy pl. Niepodległości 1 będą świadczone w pokoju nr 394 (niski parter obok Poczty Polskiej).

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Termin wizyty można ustalić telefonicznie pod nr 82 56 27 507 oraz za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/zapisy lub pisząc na e-mail: npp@powiatchelmski.pl.

Więcej informacji o systemie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się pod linkiem: https://powiatchelmski.pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna/