DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1850L i 1851L na terenie gminy Żmudź i Dubienka

Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 7 525 711,52 zł

Dofinansowanie przyznano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja 2

Zakres rzeczowy inwestycji:

Zadanie obejmuje odcinkową przebudową drogi powiatowej Nr 1850L i 1851L o łącznej długości około 4,4 km. Zadanie obejmie także: przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego drogi. Inwestycja zapewni spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowników danej drogi, nośności i stateczności konstrukcji oraz odpowiednie warunki użytkowe. Inwestycja zabezpiecza kluczowe dla obszaru objętego projektem powiązania z drogami publicznym między innymi poprzez połączenie z lokalnymi drogami gminnymi, a także w głównej mierze z drogą powiatową Nr 1849L relacji Dryszczów- Kolonia Mościska oraz drogą powiatową nr 1852L relacji Dryszczów-Dubienka, które łączą się bezpośrednio z drogą wojewódzką Nr 844 (relacji Chełm- Hrubieszów-Dołhobyczów) oraz drogą wojewódzką Nr 816 tzw. „Nadbużanką”, która łączy przejścia graniczne na wschodniej stronie polskiej granicy.