DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813L na terenie gminy Rejowiec Fabryczny

Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 040 817,00 zł

Dofinansowanie przyznano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja 3 PGR

Zakres rzeczowy inwestycji:

Zadanie obejmie przebudowę drogi powiatowej Nr 1813L na odcinku o długości około 1,42 km. Bezpośrednim efektem zadania będzie poprawa parametrów technicznych drogi z zachowaniem jednorodności sieci dróg na tym obszarze. Zadanie obejmie także: poprawę infrastruktury przeznaczonej dla pieszych, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego drogi.

Inwestycja poprzez poprawę warunków technicznych drogi zapewni w szczególności spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowników danej drogi, nośności i stateczności konstrukcji oraz odpowiednie warunki użytkowe, które wpłynął tym samym na usprawnienie komunikacyjne w danym regionie. Inwestycja zabezpiecza kluczowe dla obszaru objętego projektem powiązania z drogami publicznym między innymi poprzez bezpośrednie połączenie z drogą powiatową Nr 1812L relacji Kanie-Ewopole, która stanowi połączenie z powiatem świdnickim. W powiecie chełmskim wyżej opisana droga objęta projektem stanowi kluczową rolę w ciągu komunikacyjnym na terenie powiatu chełmskiego. Jednocześnie inwestycja wpłynie na zwiększenie dostępności do ośrodków gospodarczych i usług publicznych zlokalizowanych bezpośrednio przy inwestycji lub w obrębie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi między innymi do sklepu spożywczego, Kościoła oraz stacji kolejowej w miejscowości Wólka Kańska.

Inwestycja poprzez usprawnienie komunikacyjne wpłynie na rozwój i poprawi standard życia mieszkańców miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w głównej mierze rozwój cywilizacyjno-technologiczny, kulturowy, możliwości podwyższenia/zmiany lub uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, co będzie skutkowało wzrostem samooceny, zmianą mentalności oraz wzrostem aktywności społecznej mieszkańców popegeerowskich miejscowości.