DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź

Dofinansowanie: 7 753 095,74 zł

Całkowita wartość inwestycji: 8 161 153,42 zł

Dofinansowanie przyznano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja 2

Zakres rzeczowy inwestycji:

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 1837L na odcinku o długości około 4,2 km. Zadanie obejmie także: przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowę zatok autobusowych, wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego drogi, przebudowę zjazdów. Inwestycja zapewni w szczególności spełnienie wymagań w zakresie nośności i stateczności konstrukcji oraz odpowiednie warunki użytkowe. Droga powiatowa Nr 1837L zabezpiecza kluczowe dla obszaru objętego projektem powiązania z drogą wojewódzką Nr 844 (relacji Chełm- Hrubieszów-Dołhobyczów), ponadto odcinek drogi objęty rozbudową łączy się z drogą powiatową Nr 1839L relacji Chełm-Wojsławice, Nr 1841L relacji Kamień- Kumów Majoracki oraz innymi lokalnym drogami gminnymi.