DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Żmudź

Dofinansowanie: 13 067 990,67 zł

Całkowita wartość inwestycji: 13 755 779,66 zł

Dofinansowanie przyznano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja 2

Zakres rzeczowy inwestycji:

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 1837L na odcinku o długości około 4,6 km. Zadanie obejmie także: przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, przebudowę zjazdów, budowę zatok autobusowych, wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego drogi. Inwestycja zapewni spełnienie wymagań w zakresie nośności i stateczności konstrukcji oraz odpowiednie warunki użytkowe. Droga powiatowa Nr 1837L zabezpiecza kluczowe dla obszaru objętego projektem powiązania z drogą wojewódzką Nr 844 (relacji Chełm- Hrubieszów- Dołhobyczów), ponadto odcinek drogi objęty rozbudową łączy się z drogą powiatową Nr 1862L relacji Leszczany- Alojzów, Nr 1860L relacji Wólka Leszczańska- Wojsławice oraz innymi lokalnym drogami gminnymi.