DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Usprawnienie komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole

Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 10 356 284,18 zł

Dofinansowanie przyznano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja 1

Zakres rzeczowy inwestycji:

Zadanie obejmuje odcinkową przebudową dróg powiatowych na terenie gminy Białopole o łącznej długości około 7 500 m. Zadanie obejmie także: przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego drogi. Inwestycja zapewni spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowników danej drogi, nośności i stateczności konstrukcji oraz odpowiednie warunki użytkowe dostosowane do warunków technicznych dla dróg publicznych. Inwestycja zabezpiecza kluczowe dla obszaru objętego projektem powiązania z drogami publicznym między innymi poprzez połączenie z lokalnymi drogami gminnymi, a także w głównej mierze usprawni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 844, która łączy Chełm z Hrubieszowem i Dołhobyczowem.