Zarząd Powiatu w Chełmie uchwałą nr 1208/2023 z dnia 14.07.2023 ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wierzbicy, Wierzbica-Osiedle, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica.

Szczegółowe informacje dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie