Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki rowerowej gotowych na odkrywanie pięknych miejsc w województwie lubelskim do udziału w rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”.
Rajd prowadzić będzie przez teren Gminy Chełm i Krasnystaw. Wyruszymy znad Zalewu Żółtańce i dojedziemy do miejscowości Krupe. Po drodze wiodącej przez mniej ruchliwe drogi, ścieżki rowerowe, drogi polne oraz leśne dukty będzie na nas czekać wiele ciekawych miejsc pod względem historycznym a także piękne widoki i atrakcje kulinarne, które przygotują działające na terenie gmin koła gospodyń wiejskich. Trasa liczyć będzie około 50 km:
Termin rajdu: 12 sierpnia 2023 roku, godz. 10.00
Zgłoszenia przyjmujemy do 2 sierpnia 2023 r.
Miejsce rajdu: Zalew Żółtańce (Gmina Chełm) – Krupe (Gmina Krasnystaw)
Celem rajdu są: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.
Regulamin radu rowerowego, Karta zgłoszeniowa, Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz mapa rajdu do pobrania na stronie: https://lubelskie.ksow.pl/aktualnosci
Karty zgłoszeniowe do wypełnienia dostępne są również w Starostwie Powiatowym w Chełmie w Wydziale Promocji i Rozwoju, plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pokój nr 45.
Karty zgłoszeniowe wraz załącznikami należy przesłać do Organizatora lub dostarczyć na wskazany powyżej adres.
Uwaga liczba miejsc ograniczona!