Zarząd Powiatu w Chełmie niniejszym informuje, że w dniu 21 września 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie remizy OSP w Leśniowicach odbędzie się spotkanie, na którym zostanie przedstawiona ostateczna koncepcja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Rożdżałów – Leśniowice.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Leśniowice, w szczególności mieszkańców, których nieruchomości graniczą bezpośrednio z drogą powiatową Nr 1835L na odcinku Rożdżałów – Kasiłan – Dębina – Leśniowice, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem robót oraz projektami podziału nieruchomości niezbędnymi do wydania zezwolenia realizacji inwestycji drogowej.