Zarząd Powiatu w Chełmie działając na podstawie zapisów uchwały Nr LIII/380/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia  12 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chełm w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granice Powiatu Chełmskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 5479), zaprasza mieszkańców Gminy Chełm do konsultacji w przedmiocie zmiany granic, które zostaną przeprowadzone w dniach od 29 września do 03 października 2023 r. (przez 5 dni) w formie ankiet konsultacyjnych.

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat: „zmiany granic pomiędzy miastem Chełm i gminą Chełm, polegającej na wyłączeniu z miasta Chełm obszaru obrębu ewidencyjnego nr 31 (dawniej część obrębów ewidencyjnych Pokrówka i Depułtycze Królewskie) i włączeniu obszaru ewidencyjnego nr 31 do gminy Chełm”

Formularz ankiety konsultacyjnej zostanie:

  • opublikowany na stronie internetowej Powiatu Chełmskiego;
  • opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie;
  • wyłożony w punkcie konsultacyjnym w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie.

 Formularz ankiety konsultacyjnej można wypełnić i złożyć, w okresie od dnia 29 września 2023 r. do dnia 03 października 2023 r. w punkcie konsultacyjnym w godzinach  od 1000 – do 1800 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pok. 45/1 (Wydział Promocji i Rozwoju) parter skrzydło B.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, zamieszkałe na terenie Gminy Chełm.

 Informacja z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedłożona Radzie Powiatu w Chełmie na najbliższej sesji, po zakończeniu konsultacji oraz zostanie ona opublikowana na stronie internetowej Powiatu Chełmskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie.

                                                                                                                                                                                               Zarząd Powiatu w Chełmie

Załączniki:

Ankieta konsultacyjna (PDF, 175 KB)

Ankieta konsultacyjna do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie

Uchwała Nr LIII/380/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 12 września 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chełm w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granice Powiatu Chełmskiego

Uchwała Nr 1278/2023 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chełm w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granice Powiatu Chełmskiego

Ogłoszenie o konsultacjach (155 KB, PDF)