Zachęcamy mieszkańców powiatu do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, przygotowanymi przez Stowarzyszenie Sursum Corda, w ramach zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w 2023 r.

Materiały są dostępne do pobrania na podstronie zadania:
– Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty”
(„Prawa autorskie i ochrona wizerunku w internecie”),

– artykuły prawne (m.in.: „Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna”, „Ochrona przedemerytalna”),
– słuchowiska prawne/podcasty
(„Władza rodzicielska po rozwodzie – co oznacza jej ograniczenie”, „Alimenty – komu przysługują, kto jest uprawiony i jak długo należy płacić alimenty”),

– wzory dokumentów prawnych do elektronicznego wypełniania i drukowania (m.in.: „Stwierdzenie nabycia spadku”, „Pozew o alimenty”),

– e-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego („Odstąpienie od umowy”, „Zakupy przez internet”, „Niezgodność towaru z umową a gwarancja”, „Odpowiedzialność za przesyłkę”).

oraz na stronie www.pomocprawna.sc.org.pl:

– panele szkoleniowe o tematyce readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne,

– prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa,

– filmik edukacyjno-promocyjny „Pomoc daje moc” – dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

napis sursum corda w górę serca stowarzyszenie pomoc prawna porady obywatelskie mediacja