W Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą “PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia zaprezentowano, jak osiągnięte fundusze przyczyniły się do rozwoju województwa lubelskiego.

Powiat Chełmski otrzymał wyróżnienie w konkursie TOP LIDER PROW 2014-2020 w kategorii PROW wspiera rolnictwo.

pięć osób stojących na scenie