Spełniając rozpoznane oczekiwania kadr pomocy społecznej z terenu powiatu chełmskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie zorganizowało w dniu 17 października 2023 r. szkolenie nt. “Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Tworzenie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno – Pomocowych (Roboczych). Realizacja Procedury Niebieska Karta”.

W szkoleniu wzięło udział 39 przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu chełmskiego.

Dziękujemy za udział.

kilkanaście osób siedzi w sali