W związku z blokadą przejścia granicznego w Dorohusku i wystąpieniem konieczności zaopatrzenia w wodę kierowców ukraińskich oczekujących w kilkudniowej kolejce, wicestarosta Jerzy Kwiatkowski wspólnie z Wojewodą Lubelskim rozpoczął doraźną dystrybucję wody na odcinku od granicy państwa do granicy miasta Chełm, gdzie pojazdy oczekują na przekroczenie granicy od 7-8 dni.

Tir na drodze kierowca w środku jeden stoi z wodą na ulicy tiry na ulicy obok dostawczak z wodą sięga po nią pan w pomarańczowym stroku 5 osób w odblaskach na drodze trzymają wodę