21 listopada w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników pomocy społecznej. Z tej okazji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie w dniu 20 listopada br. odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez Starostę Chełmskiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.
W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych z terenu powiatu chełmskiego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z pracownikami. Pan Jerzy Kwiatkowski Wicestarosta Powiatu Chełmskiego oraz p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie pani Katarzyna Otkała w swoich wystąpieniach podkreślili, że praca na rzecz drugiego człowieka wymaga wrażliwości, cierpliwości, wyrozumiałości i ogromnej empatii, a jednocześnie to najpiękniejsza forma aktywności zawodowej.

Pan Jerzy Kwiatkowski wręczył podziękowania dedykowane Ośrodkom Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Chełmskiego, a także imienne wyróżnienia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Dyrektorów i Pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej, tj. Domów Pomocy Społecznej w Rejowcu i Nowinach oraz Domu Dziecka w Siedliszczu.

Uroczystość uświetnił występ młodych artystów Teatru „AZUMI” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku, pod opieką Pani Anny Puchta. Młodzież zaprezentowała sztukę pt. „Krótka historia”, opowieść o emocjach towarzyszących nam w życiu i potrzebie ich wyrażania. Należy dodać, iż wykonawcy Teatru „AZUMI” to czterokrotni laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „ALBERTIANA”, którego organizatorami jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” oraz Fundacja im. „Brata Alberta”; ponadto sztukę „Krótka historia” wykonawcy prezentowali na deskach Teatru Starego w Krakowie w 2010r.

Dziękujemy wszystkim gościom za wspólne świętowanie, dotychczasową współpracę, wzajemną życzliwość i sprawne realizowanie zadań, na rzecz drugiego człowieka.

Grupa osób siedząca w sali
dwie osoby, stoją, w tle napis "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie"
jedna osoba, tańczy w tle napis "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie"
2 osoby, w tle napis "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie"