Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w 2024 r. wyłoniono następujące organizacje pozarządowe:

1)  Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz do realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Chełmskiego w 2024 r.;

2) Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin do realizacji zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu Chełmskiego w 2024 r.

Uchwała Nr 1331/2023 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w 2024 r. – Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie