W czwartek 23 listopada 2023 roku w miejscowości Bańkowszczyzna odbyło się otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej relacji Niedziałowice Drugie – Bańkowszczyzna.
Gospodarzami wydarzenia byli: starosta chełmski Piotr Deniszczuk, wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, radna Rady Powiatu w Chełmie Dorota Łosiewicz oraz sołtys Bańkowszczyzny Waldemar Brzyszko.
Drogę poświęcili: ksiądz kanonik Edward Łatka z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Siennicy Różanej oraz ksiądz wikary Michał Szadziuk z parafii pw. Św. Jozafata w Rejowcu.
Po tradycyjnym przecięciu wstęgi wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z przepysznego poczęstunku, skosztować tortu oraz posmakować pieczonego prosiaka.
Podczas uroczystości odbyły się konkursy z nagrodami ufundowane przez starostę chełmskiego.
Muzyką umilał czas Arkadiusz Korzeniowski.
Wielkie podziękowania należą się paniom z KGW Bańkowszczyzna za pomoc i zaangażowanie.
Wykonany odcinek Niedziałowice Drugie – Bańkowszczyzna wyniósł około 4,2 mln zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu, jakie samorząd otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Władze powiatu chełmskiego pozyskały ponad 2,5 mln zł ze środków rządowych. W ramach inwestycji powstało ponad 2 km nowego asfaltu.
Prace zrealizowało Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. i Partner Konsorcjum – BG Construction sp. z o.o.
kilka osób stoi na drodze i przecina czerwoną wstęgę