W dniu 4 grudnia starosta chełmski Piotr Deniszczuk oraz wicestarosta Jerzy Kwiatkowski podpisali umowy z wykonawcą przebudowy dróg powiatowych na terenie dwóch gmin: Żmudź i Leśniowice. Prace zrealizuje Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o. i Partner Konsorcjum – B.G. Construction Sp. z o.o.
W spotkaniu uczestniczyli: członek Zarządu Powiatu w Chełmie Bogusław Kudyba, radny Rady Powiatu w Chełmie Andrzej Zając, radny Rady Gminy Żmudź Mariusz Łaszkiewicz oraz przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Michał Mączka.
  • Wartość zadania realizowanego na terenie gmin: Żmudź i Leśniowice opiewa na kwotę ponad 8,5 mln zł. Otrzymano 7,7 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji powstanie około 4,3 km nowej nawierzchni.
  • Drugie zadanie zostanie zrealizowane na terenie gminy Żmudź. Powstanie około 4,6 km nowych dróg powiatowych. Na inwestycje pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie ponad 12,7 mln zł. Wartość zadania wynosi 13,4 mln zł.

7 osób siedzi przy stole i podpisuje dokumenty