W dniu 7 grudnia starosta chełmski Piotr Deniszczuk oraz wicestarosta Jerzy Kwiatkowski podpisali umowę z wykonawcą na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wólka Leszczańska. Prace zrealizuje Firma Wojtal Sp. z o.o. z Siennicy Nadolnej.

W spotkaniu uczestniczyli: radny Rady Powiatu w Chełmie Andrzej Zając, radny Rady Gminy Żmudź Mariusz Łaszkiewicz oraz przedstawiciel Wykonawcy Pan Marcin Gasiuk.
Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 3 805 127,02 zł. Wartość kosztorysowa wynosiła 4 296 743,15 zł.
Wkład własny Powiatu około 760 000,00, przyznane dofinansowanie to 80% inwestycji co stanowi ponad 3 000 000,00. Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji powstanie około 1,25 km chodnika.

5 mężczyzn siedzących przy stole, w tle napis "Chełmski"