Zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojsławice” mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach realizacji zadań powiatowych

 

Dofinansowanie: 166 054,59

Całkowita wartość inwestycji: 207 568,24 zł

Data podpisania umowy o finansowanie zadania: 15 listopada 2023 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  1. Budowę dróg dla pieszych: strona prawa na odcinku o długości 16 m (od km 22+371 do km 22+387), strona lewa na odcinku o długości 57,6 m (od km 22+371 do km 22+428,60).
  2. Budowę przejścia dla pieszych w km 22+385- przejście znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1839L z drogą wojewódzką Nr 846. Zakres budowy przejść dla pieszych obejmować będzie budowę strefy oczekiwania przed przejściem, wykonanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie rampy krawężnikowej, montaż oświetlenia dedykowanego, montaż balustrady U-11a oraz zostanie wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Realizacja inwestycji:

Okres realizacji zadania: listopad 2023 r.- czerwiec 2024 r.

Termin oddania zadania do użytkowania: czerwiec 2024 r.

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 20 listopada 2023 r.

Wykonawca robót: JAROSŁAW DYBKOWSKI DS. BUDOWNICTWO z siedzibą w Strupinie Małym