Zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska” mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach realizacji zadań powiatowych

 

Dofinansowanie: 3 044 556,22

Całkowita wartość inwestycji: 3 805 695,28 zł

Data podpisania umowy o finansowanie zadania: 15 listopada 2023 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  1. Budowę dróg dla pieszych: strona prawa łącznie o długości 1073 m, strona lewa łącznie o długości 197 m.
  2. Budowę przejścia dla pieszych w km 1+042 i 1+245 w okolicy dróg wewnętrznych typu ” drogi osiedlowe” (przejścia dotychczas nieistniejące w terenie). Zakres budowy przejść dla pieszych obejmować będzie budowę strefy oczekiwania przed przejściem, wykonanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie rampy krawężnikowej, montaż oświetlenia dedykowanego oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
  3. Przebudowę odwodnienia drogi (rowów przydrożnych) oraz przebudową przepustów pod koroną drogi w km 0+338, 0+665, 0+967, 1+060.
  4. Montaż barier ochronnych, który zabezpieczy ruch pieszych od przebudowanego rowu przydrożnego.

Realizacja inwestycji:

Okres realizacji zadania: grudzień 2023 r.- lipiec 2024 r.

Termin oddania zadania do użytkowania: lipiec 2024 r.

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 07 grudnia 2023 r.

Wykonawca robót: Wojtal Sp. z o.o. z siedzibą w Siennicy Nadolnej.