To już trzecia umowa podpisana w tym tygodniu!
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813L na terenie gminy Rejowiec Fabryczny.
W dniu 8 grudnia starosta chełmski Piotr Deniszczuk oraz wicestarosta Jerzy Kwiatkowski podpisali umowę z wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej Nr 1813L na terenie gminy Rejowiec Fabryczny. Prace zrealizuje STRABAG Sp. z o.o.
W spotkaniu uczestniczyli: radny Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Ryszard Maziarczuk, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa, Sołtys Wólki Kańskiej Agnieszka Makowska oraz ze strony Wykonawcy Dyrektor Oddziału Strabag w Lublinie Pan Marcin Zieliński.
Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 3 991 076,76 zł.
Wkład własny Powiatu około 2 000 000,00, przyznane dofinansowanie to 50 % inwestycji. Środki jakie zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 2 000 000,00 zł.
Termin wykonania czerwiec 2024r.

6 osób siedzących przy stole w tle napis "Powiat Chełmski"