Na prośbę Przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy PL – Pełnomocnika Komitetu udostępniamy projekt obywatelski, pod którym zbierane są podpisy w Projekcie ustawy o Służbie Celno-Skarbowej oraz zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. wyodrębnienie Służby Celno-Skarbowej z Krajowej Administracji Skarbowej jako umundurowanej formacji z własną strukturą, logistyką oraz kadrami.

Szczegóły: Projekt obywatelski