W dniu 14 grudnia odbyło się spotkanie, podczas którego nagrodzono uczestników konkursu „Kartka Bożonarodzeniowa” zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie pod honorowym patronatem Starosty Chełmskiego.

W konkursie brały udział dzieci i młodzież przebywająca w różnych formach pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmskiego. Do udziału przystąpiło około 30 wychowanków z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej w Siedliszczu, spośród których wyłoniono laureatów: I miejsce dla Kordiana Żdżyłowskiego; II miejsce dla Damiana Adamczuka; III miejsce dla Oliwii Suprun. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostę Chełmskiego oraz partnerów konkursu: Zakład Karny w Chełmie; Chełmski Park Wodny; Best-Auto – Pan Tomasz Frej; Stalowy-Kasacja Aut – Pan Paweł Zając; Novizal – Pan Grzegorz Nowacki; VINYL-POL – Pan Stanisław Wybacz; JANTARKO – Pani Justyna Siedlecka; Biuro Pośrednictwa Pracy HR – Pani Agnieszka Machowicz; Hurtownia Grej w Chełmie; SAGATIA PL – Pani Iwona Sagatyńska.

Serdecznie dziękujemy za udział, zapraszamy do kolejnych planowanych wydarzeń organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.

kartki bożonarodzeniowe na stole ozdobionym świerkiem i bombkami w tle dwie osoby siedząkartki bożonarodzeniowe na stole ozdobionym świerkiem i bombkami, w tle dwie osoby siedzą kartki bożonarodzeniowe na stole ozdobionym świerkiem i bombkami kartki bożonarodzeniowe na stole ozdobionym świerkiem i bombkami, jeden chłopiec w okularach kartki bożonarodzeniowe na stole ozdobionym świerkiem i bombkami oraz tłum osób, dorośli i dzieci kartki bożonarodzeniowe na stole ozdobionym świerkiem i bombkami oraz tłum osób, dorośli i dzieci kartki bożonarodzeniowe na stole ozdobionym świerkiem i bombkami oraz tłum osób, dorośli i dziecikartki bożonarodzeniowe na stole ozdobionym świerkiem i bombkami oraz lista sponsorów wydarzenia "Starosta Chełmski oraz partnerzy konkursu: Zakład Karny w Chełmie; Chełmski Park Wodny; Best-Auto - Pan Tomasz Frej; Stalowy-Kasacja Aut - Pan Paweł Zając; Novizal – Pan Grzegorz Nowacki; VINYL-POL - Pan Stanisław Wybacz; JANTARKO - Pani Justyna Siedlecka; Biuro Pośrednictwa Pracy HR - Pani Agnieszka Machowicz; Hurtownia Grej w Chełmie; SAGATIA PL - Pani Iwona Sagatyńska."