Już za parę miesięcy mieszkańcy Wólki Leszczańskiej będą mogli korzystać z chodnika przy drodze powiatowej. O realizację tej inwestycji ubiegali się: Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Radny Rady Powiatu w Chełmie Andrzej Zając, Radny Rady Gminy Żmudź Mariusz Łaszkiewicz, Radna Rady Gminy Żmudź Elżbieta Wagner i Sołtys Wsi Wólka Leszczańska Janina Mrazek
Dziś sprawdzono przebieg prac. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Powiat Chełmski otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 044 556,22 zł. Całkowity koszt opiewa na kwotę 3 805 127,02 zł. W ramach inwestycji powstanie około 1,25 km chodnika.

 

 

#powiatchełmski