Samorząd Województwa Lubelskiego zainicjował konkurs na doposażenie jednostek OSP działających na terenie województwa. Na ten cel zapewniono środki w wysokości 6 milionów złotych.
W celu ułatwienia dostępu do środków finansowych Zarząd Województwa zorganizował spotkanie dla wszystkich zainteresowanych jednostek OSP.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli:
Pan Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Pani Agnieszka Drapsa – Sekretarz Powiatu
Pani Paulina Suchań – Radna Rady Powiatu w Chełmie

Prelegentami wydarzenia byli:
Pani Milena Petla – kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie
Pan Paweł Łapiński – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Podczas spotkań przedstawiciele jednostek OSP uzyskali szczegółowe informacje nt. możliwości aplikowania o środki finansowe oraz zapoznali się z procedurami przyznawania dotacji i instrukcją wypełniania wniosku.