Przypominamy aktualne numery kont do wpłat:

Rachunki bankowe BANK PEKAO S.A.

Numer konta: 91 1240 6292 1111 0011 3044 9668
Na ten numer konta należy wpłacać środki z tytułu opłat:

 • komunikacyjnych (m.in. rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
 • geodezyjnych (dokument obliczenia opłaty),
 • za karty wędkarskie,
 • za zajęcie pasa drogowego,
 • za dzierżawę gruntów powiatu,
 • za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających,
 • za dzienniki budowy.

Numer konta: 73 1240 6292 1111 0011 3044 9798
Na ten numer konta należy wpłacać:

 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
 • przekształcenie prawa użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
 • trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa,
 • czynsze dzierżawne gruntów Skarbu Państwa,
 • czynsze za najem lokali Skarbu Państwa.

Numer konta: 42 1240 6292 1111 0011 3045 0938
Rachunek KAR za nieprzerejestrowanie pojazdu

Numer konta: 25 1240 6292 1111 0011 3044 9886
Na ten numer konta należy wpłacać wadia i zabezpieczenia.

Kasa Starostwa czynna jest codziennie w godzinach 7.45-14.30
(kasa nie przyjmuje opłat paszportowych, recyklingowych, skarbowych)