Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm informuje, że istnieje możliwość zakupu działek leśnych lub gruntów do zalesienia przez Nadleśnictwo położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Chełm.

Szczegóły: Ogłoszenie o możliwości zakupu lasu lub gruntu do zalesienia (122 KB, PDF)