Zapraszamy do zapoznania się z publikacją o projekcie pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” w gazecie Super Tydzień Chełmski.

 

Powiat Chełmski realizuje projekt pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej”.
Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu chełmskiego na zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku związanego z klęskami żywiołowymi oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie neutralności klimatycznej.

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez budowanie świadomości społecznej w zakresie
neutralności klimatycznej poprzez:

 • organizowanie szkoleń
 • udzielanie indywidualnych konsultacji
 • wykorzystanie mediów lokalnych
 • opracowanie materiałów dot. neutralności klimatycznej
 • utworzenie punktów mobilnych edukacji i doradztwa, w ramach wydarzeń organizowanych
  przez powiat chełmski
 • utworzenie strony internetowej (zakładki na stronie internetowej powiatu chełmskiego)
  dotyczącej osiągnięcia neutralności klimatycznej
 • działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne.

Zasięg działań obejmuje usługi doradztwa dotyczącego neutralności klimatycznej dla:
– mieszkańców powiatu chełmskiego
– przedsiębiorców prowadzący działalność na terenie powiatu chełmskiego
– JST z powiatu chełmskiego.

Wartość projektu: 360 000,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 306 000,00 zł
Projekt realizowany od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r.
Środki na realizację pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

logotyp