Ogłoszenie otwartego konkursu, formularz oferty oraz oświadczenie oferenta dostępne na BIP Starostwa Powiatowego w Chełmie