Informujmy, że w dniach 26-29 lutego 2024 r. na terenie gminy Ruda-Huta w obwodach łowieckich Nr 148 i Nr 149 obejmujących kompleksy leśne w pobliżu drogi wojewódzkiej Nr 816 na odcinku Świerże – Rudka i przyległych dróg lokalnych odbędzie się akcja przeszukiwania terenów leśnych w poszukiwaniu padłych dzików w ramach zwalczania ASF.
Kierujących pojazdami uprasza się o zmniejszenie prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wyjścia zwierząt na drogi bezpośrednio przed pojazd.