Zarząd Powiatu w Chełmie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wspieranie przez powiat chełmski wykonania zadań publicznych w 2024 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie