Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2024 r. Powiat Chełmski realizuje projekt pn.”Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru nr FELU.03.02-IZ.00-002/23 Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 5) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu chełmskiego na zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku związanego z klęskami żywiołowymi oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie neutralności klimatycznej.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie edukacyjne pt.: „Neutralność klimatyczna – od czego zacząć?”, które odbędzie się 21 marca 2024 r., o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Chełmie, pl. Niepodległości 1, sala Nr 100.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie