W dniu 15 marca br. podpisana została umowa na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Kasiłan- Sielec.
W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, radny Rady Powiatu w Chełmie Andrzej Zając, radny Rady Gminy Żmudź Mariusz Łaszkiewicz oraz dyrektor Piotr Łagowiec reprezentujący wykonawcę PRD Lubartów S.A. O. Chełm.
Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę około 8 mln zł.
Dofinansowanie jakie otrzymał powiat chełmski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to prawie 4,8 mln zł.
Wkład własny Powiatu wynosi około 3,2 mln zł.
W ramach wspomnianej inwestycji powstanie prawie 3,5 km nowej nawierzchni
Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Oddział w Chełmie.
4 osoby w pomieszczeniu