We wtorek 19 marca br. podpisana została umowa na rozbudowę drogi powiatowej na terenie gminy Żmudź. Jest to zarazem ostatni etap „mega inwestycji” na odcinku Kasiłan – Żmudź – Kolonia.
W spotkaniu uczestniczyli: starosta chełmski Piotr Deniszczuk wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, radny Rady Powiatu w Chełmie Andrzej Zając, radny Rady Gminy Żmudź Mariusz Łaszkiewicz oraz Bogusław Kaleta – prezes firmy PREF-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu zi Prefabrykatów Sp. z o.o. z Pawłowa.
Wspomniany odcinek liczy blisko 2,5 km. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia oraz wybudowana zostanie zatoka postojowa przy stadionie koło stadionu z przeznaczeniem na 39 miejsc postojowych.
Wartość inwestycji to blisko 5 mln 150 tys. zł, z czego ponad 3 mln zł to środki pozyskane przez Powiat Chełmski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całość „mega inwestycji” od Kasiłanu aż do miejscowości Żmudź-Kolonia to niemal 15 km nowej nawierzchni za łączną wartość ponad 35 mln złotych.
Zakończenie prac przewidziane jest w tym roku.
5 osób w pomieszczeniu