W dniu 19 marca 2024 r. odbyło się spotkanie, podczas którego nagrodzono uczestników konkursu „Kartka Wielkanocna” zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie pod honorowym patronatem Starosty Chełmskiego Piotra Deniszczuka.
W konkursie brały udział dzieci i młodzież przebywająca w różnych formach pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmskiego. Do udziału przystąpiło około 35 wychowanków z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej w Siedliszczu, spośród których wyłoniono laureatów: I miejsce dla Aleksandra Pietrasiaka; II miejsce dla Kuby Żdżyłowskiego; III miejsce dla Patrycji Bartosiak. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostę Chełmskiego oraz partnerów konkursu: Zakład Karny w Chełmie.
Serdecznie dziękujemy za udział, zapraszamy do kolejnych planowanych wydarzeń organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.
kilka osób w pomieszczeniu