W czwartek 21 marca 2024 r. w miejscowości Putnowice Wielkie odbyło się otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej na odcinku Putnowice Wielkie – Busieniec, która łączy gminy Wojsławice i Białopole.
Podczas przemówienia starosta chełmski Piotr Deniszczuk podziekował radnemu Rady Powiatu w Chełmie Andrzejowi Zającowi, przewodniczącej Rady Gminy Wojsławice Jolancie Jabłońskiej, radnemu Rady Gminy Wojsławice Mirosławowi Gawrzakowi oraz wszystkim zaangażowanym w powstaniu nowej drogi za wzorową współpracę.
Podkreślił, że dobra współpraca, skupiona na wspólnym celu przynosi najlepsze efekty.
Wspomnianą drogę poświęcił ksiądz Robert Farian proboszcz parafii św. Barbary w Turowcu.
Po tradycyjnym przecięciu wstęgi wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z przepysznego poczęstunku.
Wykonany odcinek wyniósł łącznie około 3,5 mln zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu, jakie samorząd otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 2,1 mln zł.
W ramach inwestycji powstało 2 km nowego asfaltu.
Prace zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie
kilka osób stoi na ulicy z nozyczkami