Dnia 21 marca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie odbyło się spotkanie edukacyjne dla grup docelowych obejmujących zasięg działań doradczych w ramach projektu pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej”.

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu chełmskiego na zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku związanego z klęskami żywiołowymi oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie neutralności klimatycznej.

Spotkanie poprowadziła Pani Marta Balcerek – pracownik Starostwa Powiatowego w Chełmie, która zajmuje się doradztwem klimatycznym w ramach ww. projektu. W wydarzeniu uczestniczyli również:
– Pani Iwona Poddubiuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
– Pani Klaudia Żukowska-Gańska – pracownik Oddziału Informacji o Funduszach Europejskich
– Pan Jakub Wątrobiński – członek Stowarzyszenia „Lokalna Akcja na rzecz Ziemi Chełmskiej”.

Projekt pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej”.
Wartość projektu : 360 000,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 306 000,00 zł
Projekt realizowany od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r. Środki na realizację pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie