Zarząd Powiatu w Chełmie dokonał wyboru ofert do dofinansowania wykonania zadań publicznych 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie